stadsmuren

buren
statusrijksmonument
opdrachtgevergemeente buren
opdracht-
oplevering2006

In opdracht van de gemeente Buren heeft TAK architecten een onderzoek ingesteld naar de aard van de schade en gebreken aan de nog bestaande stadsmuurdelen van Buren. Tevens is verzocht te onderzoeken of er aanleiding is, verdwenen historische elementen weer herkenbaar te maken. Het onderzoek resulteerde in een restauratieplan en een visie ten aanzien van de verschijningsvorm van de muur na restauratie.

In de negentiende eeuw is de muur tot twee keer toe verlaagd en ontdaan van een tweetal markante torens. Archieven en bouwsporen gaven veel informatie over de vorm en omvang van de oorspronkelijke muur en torens.

Bij de restauratie, die eind 2005 gestart is, werd het metsel- en voegwerk van de muren geconsolideerd. Tegelijkertijd is bouwhistorisch en archeologisch onderzoek verricht.  Dit onderzoek bracht de aanwezigheid van een muurtoren aan het licht. In overleg met diverse partijen binnen de gemeente Buren is besloten dit vestingwerk bloot te leggen en zodanig in te richten dat het historisch verleden van Buren voor de inwoners inzichtelijk werd. Inmiddels is de restauratie van de muren gereed, de oplevering vond plaats in april 2006.

 Folder Stadsmuren Buren
deel dit project
© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden