stadhuis

leiden
statusrijksmonument
opdrachtgevergemeente leiden
opdrachtDO t/m uitvoering
oplevering2015

In het centrum van Leiden, aan de Breestraat, staat het rijksmonumentale stadhuis van Leiden. De gevel van het stadhuis uit 1597 is rijkelijk voorzien van ornamentatie in Obernkirchner zandsteen; een prachtig voorbeeld uit het oeuvre van de bekende renaissance-bouwmeester Lieven de Key, die tevens de stadssteenhouwer van Haarlem was.

Het stadhuis staat bekend als het gebouw met de langste renaissancegevel van Nederland. Aan de zijde van de Vismarkt ligt het vernieuwde stadhuis dat in 1932 werd ontworpen door architect Cornelis Jouke Blaauw, nadat een brand in 1929 een deel van het oude stadhuis verwoestte.
Na een architectenselectie ontving ons bureau in 2013 de opdracht van de gemeente Leiden om de voorbereiding en uitvoering van het onderhoud aan het exterieur te begeleiden. Wij hebben hiervoor een bouwkundige opname verricht, het bestek geschreven en een begroting opgesteld voor de uitvoering van het werk. Na een periode van voorbereidingen hebben wij de gemeente kunnen ondersteunen tijdens de aanbestedingsprocedure, waarna de bouw in het begin van 2015 van start kon gaan.

De onderhoudswerkzaamheden bestonden uit het herstellen van het bakstenen metselwerk, voegwerk en zandsteen. De houten kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen zijn gerepareerd en geschilderd en de ramen in de voorgevel zijn opnieuw verlood. Op meerdere plaatsen is het loodwerk vernieuwd en de leien dakbedekking is partieel vervangen. Tijdens de uitvoering waren wij verantwoordelijk voor de uitvoeringsbegeleiding, directievoering en het toezichthouden. Gedurende de uitvoering was de organisatie van het bouwteam er dusdanig op ingericht dat de huwelijken en evenementen zonder overlast konden plaatsvinden.
fotografie (foto 1 en 2): Arjen Veldt fotografie

deel dit project
stadhuis leiden losse foto archieffoto
stadhuis leiden losse foto archieffoto
© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden