gemaal nieuwkoop

ter aar
statusgemeentelijk monument
opdrachtgeverwaterschap de oude rijnstromen
opdracht-
oplevering2004

Het gemaal van de polder Nieuwkoop is gesticht in 1894 naar ontwerp van het ingenieursbureau W.C. en K. de Wit. Een strakke symmetrische geleding van de gevels, een flauwe dakhelling, roosvensters in de topgevels en een op de verhoudingen van de stoommachines toegesneden ruimtelijke invulling, zijn kenmerkend voor de stijl van de gebroeders de Wit. Aanvankelijk gebouwd als stoomgemaal is de aandrijving in 1921 overgenomen door zuiggasmotoren. Deze moesten op hun beurt in de tweede helft van de twintigste eeuw weer plaatsmaken voor dieselmotoren, dezelfde periode waarin ook de schoorsteen werd gesloopt.

Toen in september 2002 het gemaal totaal uitbrandde, besloot het Waterschap De Oude Rijnstromen na een haalbaarheidsonderzoek toch tot herstel. Het Civiel Ingenieursbureau Tauw, dat eerder de haalbaarheid van de bemalinginstallatie had bekeken, leidde het civieltechnische- en installatiewerk. TAK architecten die op verzoek van Tauw de bouwkundige herstelmogelijkheden had onderzocht, gaf leiding aan de herbouw en de restauratiewerkzaamheden. Twee jaar na de brand is het vernieuwde gemaal van de polder van Nieuwkoop weer in gebruik genomen.

 Folder Gemaal Nieuwkoop ter Aa
deel dit project
Gemaal Nieuwkoop ter Aa na brand
Gemaal Nieuwkoop ter Aa tijdens restauratie
© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden