café laros

velp
statusrijksmonument
opdrachtgeverparticulier
opdracht-
oplevering2014

In het pand Jeruzalem 23 in Velp bevindt zich het voormalige dorpscafé Laros. De kern van het pand dateert uit 1866, maar is in de jaren daarna verschillende keren verbouwd en aangebouwd. Het café interieur, zoals dat nu nog vrijwel volledig intact is, stamt uit 1912, toen het werd verbouwd door de gebroeders Laros. De oorspronkelijke wandafwerking en de café inventaris met o.a. de stoelen en tafels, de tapkast met porseleinen Art Nouveau bierpomp en het glaswerk zijn nog aanwezig.

Uitgangspunt voor de restauratie en verduurzaming van het pand zijn de immateriële waarden van het gebouw geweest. Daarbinnen zijn de mogelijkheden gezocht voor een optimalisatie van comfortverbetering en kostenbeperking. Het gebouw is geïsoleerd door middel van een damp-open systeem van leem en houtvezelisolatie en wordt verwarmd door middel van bodemwarmte. Als afgiftesysteem is een zeer laagtemperatuursysteem toegepast als wand- en vloerverwarming. Voor de ventilatie wordt gebruik gemaakt van een hybride systeem van mechanische afvoer en natuurlijke toevoer. De natuurlijke toevoer van de ventilatielucht vindt plaats via grondbuizen, waardoor de toevoerlucht (passief) wordt voorverwarmd (in de winter) of voorgekoeld (in de zomer) tot op de temperatuur van de bodem (10 à 12 graden). Ook vindt er warmteterugwinning plaats op het douchewater.

deel dit project
cafe laros losse foto artikel duurzaam gebouwd maart 2014
cafe laros losse foto artikel monumenten 6/7 - 2014
© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden