visie

organisatie

TAK architecten is in 1983 opgericht door Kees Tak. Ons bureau heeft opdrachten in de portefeuille op het gebied van restauratie, herbestemming, reconstructie, nieuwbouw en onderzoek. Een enthousiast team van 15 mensen, verdeeld over onze vestigingen in Delft en Arnhem, werkt aan zeer uiteenlopende projecten van klein tot groot. Zowel woonpanden, boerderijen, kerken, stations, buitenplaatsen en fortificaties, als industrieel erfgoed, gemalen, sluizen en bruggen behoren tot het opdrachtenpakket. De kwaliteit van het werk en de professionaliteit van onze medewerkers zijn het handelsmerk van ons bureau. Meer dan 30 jaar TAK architecten staat voor kennis en ervaring op het gebied van architectuur, bouwkunde en restauratie.

visie

Vanuit onze visie willen wij een monument, vanwege de geschiedenis die het met zich meedraagt, met zorg en aandacht benaderen. Van een dergelijk 'historisch document' dient – behalve zoveel mogelijk van het oorspronkelijke materiaal – vooral de kwaliteit van de cultuurhistorische architectuur bewaard te blijven. Bouwsporen die de geschiedenis van het object afleesbaar maken horen, waar het enigszins kan, gehandhaafd of minstens gedocumenteerd te worden.
Daarnaast willen wij niet alleen zorg dragen voor behoud en instandhouding van het architectonische verleden, maar er ook op toezien dat dit erfgoed een levensvatbare toekomst wordt gegarandeerd. Onze kennis van het verleden in combinatie met een ontwerpende aanpak vanuit de aanwezige kwaliteiten en kenmerken zorgt ervoor dat een gebouw ook de wensen en eisen van deze tijd in zich op kan nemen.

werkwijze

Om aan de brede opdrachtenportefeuille te kunnen voldoen, achten wij het van belang dat ons team een diversiteit kent waardoor de medewerkers breed inzetbaar zijn. Architecten en bouwkundigen, opgeleid in de restauratie en nieuwbouw, en medewerkers met een architectuurhistorische achtergrond werken, afhankelijk van het soort project, in teamverband. Naar ons idee levert het kritisch meekijken vanuit diverse disciplines een meerwaarde voor het project. TAK architecten staat voor een gedegen en volledige aanpak, die professioneel is opgezet van onderzoek, ontwerp, bestek (Stabu) en bouwkundig tekenwerk tot en met de oplevering en nazorg.
De opgave begint met het in kaart brengen van de wensen van de opdrachtgever. Voordat we met het ontwerp starten wordt de bouwtechnische staat onderzocht en een analyse gemaakt van de architectuur op het niveau van de structuur, de ruimtelijkheid en de afwerking. Zo kunnen kwaliteiten en kenmerken worden gedefinieerd van waaruit het ontwerp en de geïnventariseerde installatie-, bouwfysische en duurzaamheidsmaatregelen worden ingepast.
Uiteraard kan dit niet zonder een nauw samenwerkingsverband met de opdrachtgever en de voor het project benodigde adviseurs.

certificering vawr

Al geruime tijd is TAK architecten een GEAR-gecertificeerd bureau. Dit houdt naast vakinhoudelijke kennis op het gebied van architectuur en (restauratieve) bouwtechniek ook de aanwezigheid van een procedurele kwaliteit in.

specialisaties

Naast onze veelzijdige opdrachtenportefeuille willen wij een aantal specialisaties van ons bureau uitgebreider aan u toelichten. Onze specialisaties restauratie, duurzaamheid, onderzoek en civiele kunstwerken staan beschreven op de desbetreffende pagina’s.

 

 

© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden