duurzaamheid

Bij de verduurzaming van een gebouw denkt men al snel aan het aanbrengen van dubbele beglazing, vloer- en dakisolatie, het na isoleren van de gevels en zonnepanelen op het dak. Aanpassingen die doorgaans slecht samengaan met een monumentaal gebouw. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om een gebouw dat is aangewezen als monument te verduurzamen. Hiervoor is de juiste knowhow en een breed blikveld op het gebouw en zijn potenties nodig.

Ons architectenbureau heeft een lange traditie van een geheel geïntegreerde aanpak, waarbij nauw wordt samengewerkt met opdrachtgever en adviseurs. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk verschillende factoren worden meegenomen in het ontwerp. Wij geloven dat juist voor de verduurzaming van bestaande gebouwen deze manier van werken een meerwaarde is. Onze missie is om het werkelijk duurzaam behoud van de bestaande gebouwde omgeving te bevorderen door een toekomstgerichte aanpak, waarmee kennis van het gebouw wordt gecombineerd met een praktische kijk op het gebruik en de kosten daarvan.
De werkwijze van de groene TAK is gebaseerd op een bewuste kijk verder de toekomst in, waarbij op drie punten de gevolgen van de ingreep in het ontwerp worden meegenomen:
 

1. gebouw als uitgangspunt
Eerst verkennen en onderzoeken wij het pand om te weten waar de bijzondere waarde in zit die het vertegenwoordigt. Vervolgens gebruiken we de specifieke kenmerken en bijzonderheden van het gebouw als uitgangspunt voor de verduurzamingsmaatregelen om te komen tot passende én praktische oplossingen.

2. bouwfysica om de gevolgen te voorspellen
Door het bestuderen van de bouwfysische gegevens kunnen de gevolgen van de ingreep, zoals het energie- en watergebruik, maar ook de (bouwkundige) risico’s zoals inwendige condensatie, worden voorspeld.

3. exploitatie als randvoorwaarde
De financiële kosten en baten van de ingreep zijn een bindende randvoorwaarde die niet buiten beschouwing gelaten kan worden.

© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden