civiele kunstwerken

De belangstelling van ons bureau voor het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed en de wil om van betekenis te zijn voor een bijzonder deel van dit culturele erfgoed, namelijk de civiele kunstwerken, resulteerde in 1986 tot de medeoprichting van de Nederlandse Gemalen Stichting (NGS).

Al snel bleek er behoefte te zijn aan een inventarisatie en selectie van dit unieke Nederlandse erfgoed, die wij vervolgens in opdracht van Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) en de NGS hebben uitgevoerd en gepubliceerd. Met deze inventarisatie kreeg de Unie voor Waterschappen een bruikbare lijst in handen om een onderbouwd beleid te kunnen uitzetten voor de toekomst van deze waterbouwkundige werken.

In 2007 hebben advies- en ingenieursbureau Tauw en TAK architecten in opdracht van Rijkswaterstaat circa 2100 civiele kunstwerken (zoals bruggen, viaducten, tunnels, sluizen etc.) ouder dan 1965 geïnventariseerd en er een waardering aan toegekend. Deze inventarisatie en waardering zijn van belang om de totale omvang van de civiele kunstwerken verantwoord te kunnen beheren.

Inmiddels hebben wij veel ervaring met civiele kunstwerken, zoals gemalen, sluizen en bruggen. De projecten lopen uiteen van inventarisaties, waarderingen en beeldkwaliteitsplannen tot restauratie, onderhoud, herinrichting en nieuwbouw. Als onderdeel van de inventarisaties en onderzoeken stellen wij de vraag waarom een bouwwerk op een bepaalde plek is gebouwd, en omgekeerd welke invloed het bouwwerk heeft op zijn omgeving. De samenhang met de landschappelijke of stedelijke omgeving bepaalt in hoge mate de uiteindelijke kwaliteit.
Naast de civieltechnische aspecten, houden wij ook rekening met de bouwgeschiedenis van de objecten. Wijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld ruilverkaveling, nieuwe technieken en aangepaste eisen zijn van invloed op het karakter van het object. Door een compleet beeld te krijgen van al deze aspecten, kan een goede keuze voor een levensvatbare toekomst van het object worden gemaakt.

 

 

© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden