voor-en-na militair erfgoed

vrijdag 6 augustus 2021

Weer een mooie voor-en-na foto die we graag met jullie willen delen: ditmaal van militair erfgoed uit de 2e WO. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf hebben we de restauratie van diverse gebouwen op het defensieterrein Groot Heidekamp begeleid. De restauratie betrof het conserveren van de stalen bomluiken, vervangen van de enkele beglazing door dun isolatieglas, herstellen van de historische kleuren en aanbrengen van nieuwe gebouwnummers op basis van de oorspronkelijke nummers. Met dank aan het kleurhistorisch onderzoek van Bert Jonker en de restauratie door Cuppens+zn aannemers b.v. mag het resultaat weer gezien worden!

deel dit artikel
© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden