start restauratie voorgevel stadhuis Leiden

12 mei 2020

dinsdag 12 mei 2020

De restauratie van de zandstenen voorgevel van het stadhuis van Leiden aan de Breestraat is van start gegaan! De gemeente Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken, Venema Restauratie en TAK architecten zijn trots om te mogen werken aan de restauratie van deze rijksmonumentale gevel. De voorgevel is in 11 bouwfasen ontstaan. De eerste vermelding van het stadhuis dateert uit 1350 en ca. 1410. Na een verwoestende brand wordt tussen 1935-39 het stadhuis herbouwd. Alleen de voorgevel wordt gerestaureerd en deels herbouwd. De gevels van de burgermeesterkamer en de hoofdwacht in de linkervleugel worden aangepast in de stijl van de rechtervleugel. De historisch gegroeide voorgevel, waarin afzonderlijke bouwdelen herkenbaar waren, wordt zo één architectonisch geheel. De huidige restauratie betreft het herstel van gebreken die tot schades leiden, waaronder voegwerk, natuursteenwerk, betonschade en zettingen. Daarnaast wordt de gevel gereinigd om plaatselijk de steen weer te laten ademen en om het rijk geornamenteerde middendeel naar de gemiddelde toon van het linker- en rechtergeveldeel te brengen. Als gevolg van verschillende schades is hier namelijk een bont gevelbeeld ontstaan. De architectonische eenheid, die bij de restauratie van 1935-39 is ontstaan, wordt hiermee hersteld.

deel dit artikel
© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden