onderzoek

Wij verrichten een diversiteit aan onderzoeken en verkenningen, zoals cultuurhistorische onderzoeken en waardestellingen, architectuuranalyses, architectuurhistorische, bouwhistorische of kleurhistorische verkenningen. Tevens verrichten wij beeldkwaliteitsplannen, haalbaarheidsstudies, cultuurhistorische inventarisaties en selecties, bouwkundige quick scans conform NEN 2767 en behoefteramingen.
Hieronder geven wij een korte uitleg over de diverse onderzoeken. Als u benieuwd bent wat de mogelijkheden voor u zijn en wat wij voor u kunnen betekenen of mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

cultuurhistorisch onderzoek en architectuuranalyse

Er ontstaat steeds meer vraag naar cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling. De diepgang van deze onderzoeken is afhankelijk van de ambitie van de opdrachtgever. In de onderzoeken – opgesteld conform de Bouwhistorische Richtlijnen 2009 – wordt de focus gelegd op een vijftal criteria: de algemeen historische context, de ensemblewaarde, de gebruiks-, de architectuur- en de bouwgeschiedenis. Door deze criteria te onderzoeken en de relaties hiertussen te analyseren, kan duidelijk en voor iedereen begrijpelijk worden gedefinieerd waarin de cultuurhistorie van het pand of object ligt; vaak in het materiele maar ook soms in het immateriële. Door deze uiteenzetting kunnen wij zowel de kwaliteiten en knelpunten duiden, als de potenties en kansen van een monument.
Door het cultuurhistorisch onderzoek te koppelen aan een architectuuranalyse kunnen wij erfgoed doel- en toekomstgericht ontwikkelen. Hierbij wordt verder gekeken dan ‘de steentjes’ (bij een bouwhistorisch onderzoek) en een analyse gemaakt van de architecturale hoofdstructuren, de belevingen binnen deze structuren en de betekenis van de materialen en decoracties hierin. Dit doen wij door middel van duidelijk woord en beeld, waardoor de architectuuranalyse een toegankelijk werkdocument vormt met een duidelijke beschrijving van de ambities en aanbevelingen. Gecombineerd met een cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling kunnen de architectuuranalyses worden gebruikt als toetsings- en ontwerpinstrument bij vergunningsaanvragen, waardoor constructieve gesprekken ontstaan in plaats van discussies op basis van emoties.

beeldkwaliteitsplan

kleurhistorische verkenning

architectuur- en bouwhistorische verkenning

haalbaarheidsstudie

bouwkundige quick scan conform NEN 2767

behoefteraming

© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden