station groningen

groningen
statusrijksmonument
opdrachtgeverns noord-nederland
opdracht-
oplevering2000

In 1896 kwam naar een ontwerp van I. Gosschalk het station van Groningen gereed. Een eclectisch gebouw met neogotische en neorenaissance elementen. Het negentiende eeuwse gebouw, waarvan in de jaren zestig de stationshal onherkenbaar werd verbouwd, kreeg tijdens de restauratie van 1998 - 1999 zijn oude luister terug. Het masterplan voor het station werd ontwikkeld door Rob Steenhuis, voor de restauratie was Kees Tak verantwoordelijk.

De hoofdpunten van de restauratie waren:
• herstel van de representatieve functie van de stationshal en de restauratie van het plafond van papier-maché;
• het terugbrengen van de oost-westas die door de verbouwing in 1968 volledig verdwenen was;
• het benaderen van het oorspronkelijke karakter van wachtkamers en restauratie;
• herstel van het exterieur.

Het meest bijzondere binnen deze restauratie was het herstel van het plafond in de stationshal van papier-maché. Doordat de kennis tot het fabriceren van dit materiaal verloren was geraakt, is uitgebreid onderzoek gedaan naar papiersoorten en technieken en veel is proefondervindelijk tot stand gekomen. In het jaar 2000 werd aan het station van Groningen de Europa Nostra Award toegekend.
fotografie (foto 7 en 8): John Stoel

 Folder Station Groningen
deel dit project
station groningen archieffoto archieffoto 1927
station groningen archieffoto archieffoto 1909
© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden