boerderij poederoijen

poederoijen
statusgemeentelijk monument
opdrachtgeverwoningstichting 'de vijf gemeenten'
opdracht-
oplevering2003

De boerderij aan de noordzijde van de Maasdijk in Poederoijen is in 1897 als een zogenaamd rivierendwarshuis ofwel T boerderij gebouwd. De boerderij die deel uitmaakt van de lintbebouwing van Poederoijen is vanwege situering en monumentaliteit van het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Nadat in 1998 de agrarische functie van het bedrijf eindigde, is het pand aangekocht door woningstichting ‘De Vijf Gemeenten’. Omdat agrarisch gebruik niet meer was toegestaan, heeft de woningstichting geopperd seniorenwoningen voor de sociale huursector in de boerderij onder te brengen.

Aan TAK architecten is opdracht verstrekt om zonder verlies aan karakteristieken, vijf woningen op de deel en één in het voorhuis te realiseren. De zes woningen zijn met respect voor de historische constructie ingepast in de deel en het voorhuis.

Belangrijke onderdelen als casco, dak, houtconstructie en kenmerkende openingen in de gevels bleven behouden. In het metselwerk zijn ten behoeve van daglichttoetreding nieuwe sparingen gemaakt met een brede massief houten omkadering en een diepe negge tot aan de terugliggende ramen.

 Folder Boerderij Poederoijen
deel dit project
© 2023 TAK architecten. Alle rechten voorbehouden